התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק י -

פסוק יט

שיתוף
  כאשר לא-הייתי אהיה;    מבטן, לקבר אובל.