התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק יב -

פסוק יג

שיתוף
  עימו, חכמה וגבורה;    לו, עצה ותבונה.