התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
הוכרת מנחה ונסך, מבית יהוה; אבלו, הכוהנים, משרתי, יהוה.