התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
עליה, לבניכם ספרו; ובניכם, לבניהם, ובניהם, לדור אחר.