התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
הקיצו שיכורים ובכו, והילילו כל-שותי יין; על-עסיס, כי נכרת מפיכם.