התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
אלי, כבתולה חגורת-שק על-בעל נעוריה. 

יעגעימ גט חג טטחקאט חטח