התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
חגרו וספדו הכוהנים, הילילו משרתי מזבח--בואו לינו בשקים, משרתי אלוהיי:  כי נמנע מבית אלוהיכם, מנחה ונסך. 

פסוק ליום כיפור