התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
קדשו-צום, קראו עצרה--אספו זקנים כול יושבי הארץ, בית יהוה אלוהיכם; וזעקו, אל-יהוה. 

אם אני נמשך לפסוקים הרעים - מה זה אומר עלי? מעניין