התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
תקעו שופר בציון, והריעו בהר קודשי--ירגזו, כול יושבי הארץ:  כי-בא יום-יהוה, כי קרוב.