התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ב -

פסוק כא

שיתוף
אל-תיראי, אדמה; גילי ושמחי, כי-הגדיל יהוה לעשות. 

בפסוק זה מופיע שמי הפרטי.