התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ד -

פסוק ב

שיתוף
וקיבצתי, את-כל-הגויים, והורדתים, אל-עמק יהושפט; ונשפטתי עימם שם, על-עמי ונחלתי ישראל אשר פיזרו בגויים, ואת-ארצי, חילקו.