התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ד -

פסוק י

שיתוף
כותו איתיכם לחרבות, ומזמרותיכם לרמחים; החלש, יאמר גיבור אני. 

בחרתי בפסוק זה כתגובת נגד לפסוק שבחר ראש הממשלה. רציתי להזכיר לו, שאף כי חזון הנביאים העתידי הוא לא יישא גוי אל גוי חרב, כרגע המצב הוא שונה, ועם ישראל צריך לעמוד על שלו. כותו אתיכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחים, כדי שנוכל לשבת לבטח בארצנו גם בעת הזאת, ולא רק באחרית הימים.