התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ד -

פסוק טו

שיתוף
שמש וירח, קדרו; וכוכבים, אספו נוגהם. 

שהשמש והירח מגיבים למציאות אנושית