התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ד -

פסוק טז

שיתוף
ויהוה מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו, ורעשו, שמיים וארץ; ויהוה מחסה לעמו, ומעוז לבני ישראל. 

שה' יהיה בעזרנו פה בארצנו, ארץ ישראל שבירתה לנצח ירושלים