התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ד -

פסוק יט

שיתוף
מצריים, לשממה תהיה, ואדום, למדבר שממה תהיה; מחמס בני יהודה, אשר-שפכו דם-נקיא בארצם. 

מעניין אם החזון על מצריים יתקיים, בנתיים נראה שהם בכיוון