התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ד -

פסוק כא

שיתוף
וניקיתי, דמם לא-ניקיתי; ויהוה, שוכן בציון.