התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ד -

פסוק ח

שיתוף
ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותך השמש על-ראש יונה, ויתעלף; וישאל את-נפשו, למות, ויאמר, טוב מותי מחיי. 

יונה עם עלה של זית