התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ד -

פסוק א

שיתוף
ויירע אל-יונה, רעה גדולה; וייחר, לו. 

ה' לא אוהב את גישתו של יונה