התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
הלוא ציוויתיך חזק ואמץ, אל-תערוץ ואל-תיחת:  כי עימך יהוה אלוהיך, בכול אשר תלך.