התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
כל-איש אשר-ימרה את-פיך, ולא-ישמע את-דבריך לכול אשר-תצוונו--יומת:  רק, חזק ואמץ. 

כל מי שמורד במלך, יש למלך רשות להורגו. אפילו מותר לו לגזור על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך, או שלא יצא מביתו ויצא חייב. ואם רצה להרוג אותו הוא יכול להרוג.