התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
משה עבדי, מת; ועתה קום עבור את-הירדן הזה, אתה וכל-העם הזה, אל-הארץ, אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. 

ואני רוצה להצליח להעביר מסר חינוכי על בסיס אהבת חינם