התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
כל-מקום, אשר תדרוך כף-רגלכם בו--לכם נתתיו:  כאשר דיברתי, אל-משה. 

בני עקיבא סניף נוף איילון