התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
מהמדבר והלבנון הזה ועד-הנהר הגדול נהר-פרת, כול ארץ החיתים, ועד-הים הגדול, מבוא השמש--יהיה, גבולכם. 

מדהים! כמו שאז זה היה נכון בכיבוש הארץ, כך זה היום ולעתיד לבוא. שכל הגבולות האלה יהיו של עם ישראל, עם ישראל יהיה בתפארותו ובגדולתו. אור לכל העמים.