התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
עברו בקרב המחנה, וצוו את-העם לאמור, הכינו לכם, צידה:  כי בעוד שלושת ימים, אתם עוברים את-הירדן הזה, לבוא לרשת את-הארץ, אשר יהוה אלוהיכם נותן לכם לרשתה. 

שזה נעים לצאת לטיול לשלושה ימים