התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
ויהי השער לסגור, בחושך והאנשים יצאו--לא ידעתי, אנה הלכו האנשים; רדפו מהר אחריהם, כי תשיגום.