התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
וייאמר, למלך יריחו לאמור:  הנה אנשים באו הנה הלילה, מבני ישראל--לחפור את-הארץ.