התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
ותיקח האישה את-שני האנשים, ותצפנו; ותאמר כן, באו אליי האנשים, ולא ידעתי, מאיין המה. 

סיפור מעניין