התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
והיא, העלתם הגגה; ותטמנם בפשתי העץ, הערוכות לה על-הגג. 

פסוק לנכד המעצבן