התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
והאנשים, רדפו אחריהם דרך הירדן, על, המעברות; והשער סגרו--אחרי, כאשר יצאו הרודפים אחריהם.