התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
והמה, טרם ישכבון; והיא עלתה עליהם, על-הגג.