התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
כי שמענו, את אשר-הוביש יהוה את-מי ים-סוף מפניכם, בצאתכם, ממצריים; ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולעוג--אשר החרמתם, אותם. 

מה שהיה היה