התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
ותאמר להם ההרה לכו, פן-יפגעו בכם הרודפים; ונחבאתם שמה שלושת ימים, עד שוב הרודפים, ואחר, תלכו לדרככם.