התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק יח

שיתוף
הנה אנחנו באים, בארץ; את-תקוות חוט השני הזה תקשרי, בחלון אשר הורדתנו בו, ואת-אביך ואת-אימך ואת-אחייך ואת כל-בית אביך, תאספי אלייך הביתה. 

יהושוע היה איש חשוב