התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
וילכו, ויבואו ההרה, ויישבו שם שלושת ימים, עד-שבו הרודפים; ויבקשו הרודפים בכל-הדרך, ולא מצאו.