התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
וישכם יהושוע בבוקר ויסעו מהשיטים, ויבואו עד-הירדן--הוא, וכל-בני ישראל; וילינו שם, טרם יעבורו.