התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
ויהי, מקצה שלושת ימים; ויעברו השוטרים, בקרב המחנה.