התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
אך רחוק יהיה, ביניכם וביניו, כאלפיים אמה, במידה:  אל-תקרבו אליו, למען אשר-תדעו את-הדרך אשר תלכו-בה--כי לא עברתם בדרך, מתמול שלשום.