התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ג -

פסוק י

שיתוף
ויאמר יהושוע--בזאת תדעון, כי אל חי בקרבכם; והורש יוריש מפניכם את-הכנעני ואת-החיתי ואת-החיווי, ואת-הפריזי ואת-הגרגשי, והאמורי, והיבוסי.