התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
הנה ארון הברית, אדון כל-הארץ, עובר לפניכם, בירדן.