התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ד -

פסוק יב

שיתוף
ויעברו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה, חמושים, לפני, בני ישראל--כאשר דיבר אליהם, משה. 

מילה היתה מילה, חבר היה חבר