התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ה -

פסוק יג

שיתוף
ויהי, בהיות יהושוע ביריחו, ויישא עיניו וירא, והנה-איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו; וילך יהושוע אליו ויאמר לו, הלנו אתה אם-לצרינו. 

לו היינו חווים דברים שכאלה בחיי היומיום שלנו...