התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ו -

פסוק ד

שיתוף
ושבעה כוהנים ישאו שבעה שופרות היובלים, לפני הארון, וביום השביעי, תסובו את-העיר שבע פעמים; והכוהנים, יתקעו בשופרות. 

יובלים מציין שפע ושורשים בארץ שם יפה לנכד יפה וחכם