התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ז -

פסוק ז

שיתוף
ויאמר יהושוע אהה אדוניי יהוה, למה העברת העביר את-העם הזה את-הירדן, לתת אותנו ביד האמורי, להאבידנו; ולו הואלנו ונשב, בעבר הירדן. 

יום טוב לעם ישראל