התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ז -

פסוק כה

שיתוף
ויאמר יהושוע מה עכרתנו, יעכורך יהוה ביום הזה; וירגמו אותו כל-ישראל, אבן, וישרפו אותם באש, ויסקלו אותם באבנים.