התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ט -

פסוק ט

שיתוף
ויאמרו אליו, מארץ רחוקה מאוד באו עבדיך, לשם, יהוה אלוהיך:  כי-שמענו שומעו, ואת כל-אשר עשה במצריים. 

רואה בסיפור הגיבעונים סיפור מתח - האם השקר שלהם ייחשף?