התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק י -

פסוק כד

שיתוף
ויהי כהוציאם את-המלכים האלה, אל-יהושוע, ויקרא יהושוע אל-כל-איש ישראל ויאמר אל-קציני אנשי המלחמה ההלכו איתו, קרבו שימו את-רגליכם על-צווארי המלכים האלה; ויקרבו, וישימו את-רגליהם על-צוואריהם. 

יהושע אומר לקצינים שישימו את רגלם על המלכים כדי לחזק את בטחונם ולהראות להם מה יקרה לכל מי שיעשה מקרה דומה שה' יעזור לעמי והם יצליחו ושלא לפחוד אף פעם מהגוים שבאים אליך למחלמה, אני חושב שככה צריך לעשות גם היום שבמלחמות לא צריך לחשוש להרוג את מי שבא להרוג אותנו לא כמו שעשו במלחמת לבנון השניה שקודם כל פינו את כל התושבים ורק אז הפציצו ולכן נהרגו הרבה חילים שלנו. וכמו הסיפור שקרה בארץ המרדפים כאשר גד מנלה ואריק רגב רדפו אחרי המחבלים ואז המחבלים נכנסו למערה וכאשר גד מנלה ואריק רגב רצו להכנס למערה כדי להרוג את המחבלים הם ראו אשה ערביה מניקה ולכם הם הסתובבו בגלל הצניעות ולא רצו להמשיך להכנס ואז שני המחבלים יצאו מהמערה ורצחו אותם.לכן היום צריך להתחזק ולא לחשוש להרוג את מי שבא נגדנו כמו שעשו פעם בתקופת כיבוש הארץ ויהושע בן נון.