התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק יג -

פסוק יד

שיתוף
רק לשבט הלוי, לא נתן נחלה:  אישי יהוה אלוהי ישראל, הוא נחלתו, כאשר, דיבר-לו. 

לשבט לוי לא ניתנה נחלה, כי שבט לוי שירת בקודש בבית המקדש. גם כי הוא לא השתתף בעשיית עגל הזהב,