התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק יח -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר יהושוע, אל-בני ישראל:  עד-אנה, אתם מתרפים, לבוא לרשת את-הארץ, אשר נתן לכם יהוה אלוהי אבותיכם. 

שהגיע הזמן שנבין את ערך הירושה שלנו כאן בארץ ישראל