התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק יח -

פסוק כז

שיתוף
ורקם וירפאל, ותראלה. 

זה ממש הפסוק שנכתב לכבודי: רפאל הרקם