התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק יט -

פסוק א

שיתוף
וייצא הגורל השני, לשמעון--למטה בני-שמעון, למשפחותם; ויהי, נחלתם, בתוך, נחלת בני-יהודה. 

שמי שמעון פסוק שבחרתי מוכיח שוב ושוב את בעלותינו על הארץ המובטחת